Ben Can Eğridere

Sürreal Digital Art Çalışmalarım.

Kendime has bir sürreal tarzım var. Bu tarzdaki bazı çalışmalarımdan örnekleri inceleyebilirsiniz.

Digital Art Pinkua

Digital Art Pinkua

Photoshop Dijital Art Çalışması (2003)

Digital Art Tlinki

Digital Art Tlinki

Photoshop Dijital Art Çalışması (2003)

Digital Art Protest

Digital Art Protest

Photoshop Dijital Art Çalışması (2003)

Digital Art Drathkma

Digital Art Drathkma

Photoshop Dijital Art Çalışması (2004)

Digital Art Lilabracmma (Dream Killers)

Digital Art Lilabracmma (Dream Killers)

Photoshop Dijital Art Çalışması (2004)

Digital Art Dithracha

Digital Art Dithracha

Photoshop Dijital Art Çalışması (2004)

Digital Art Fushcarachma

Digital Art Fushcarachma

Photoshop Dijital Art Çalışması (2004)

Digital Art Jerobracha

Digital Art Jerobracha

Photoshop Dijital Art Çalışması (2004)

Digital Art Lebrigrachma

Digital Art Lebrigrachma

Photoshop Dijital Art Çalışması (2004)

Digital Art Lilacracha (Ölü Balık)

Digital Art Lilacracha (Ölü Balık)

Photoshop Dijital Art Çalışması (2004)

Digital Art Lilcksi

Digital Art Lilcksi

Photoshop Dijital Art Çalışması (2004)

Digital Art Rachma

Digital Art Rachma

Photoshop Dijital Art Çalışması (2004)

Digital Art Biaracha

Digital Art Biaracha

Photoshop Dijital Art Çalışması (2004)