Ben Can Eğridere

İllüstrasyon çalışmalarım.

Dijital ve el çizimi illüstrasyon çalışmalarımdan örnekler.

Anatomik İllüstrasyon (Ağız) Anatomik İllüstrasyon (Pankreas) Anatomik İllüstrasyon (Kalp)

Anatomik İllüstrasyon Çalışmaları

Prof. Dr. Bikem SÜZEN "İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş" isimli kitabı için dijital illüstrasyon çalışmalarım (Toplam 145 adet).

İllüstrasyon Nedir?

En temel anlatımı ile illüstrasyon; "Konu anlatan resimdir." Bir objenin nasıl görüneceği, detaylı açıklama amaçlı yapılan grafiksel gösterimi sağlayan çizimler başlıca illüstrasyon örnekleridir. Kitap ve Ansiklopedilerdeki çizimler genelde bir illüstrasyon örneğidir. Sanatsal kaygı ön planda olmasa da sanatsal çalışmalar olarak değerlendirilebilirler.

Bir yazıda anlatılan konunun çizim ile desteklenmesi gerektiği durumlarda, illüstrasyon baş vurulacak başlıca yöntemdir. Fotoğraf ile anlatılamayacak bir çok detay illüstrasyon ile görsel olarak anlatılabilir.

İllüstrasyon, tipografik unsurlarla da desteklenebilir.

İllüstrasyon çeşitleri arasında; Reklam illüstrasyonları, Teknik ve Bilimsel illüstrasyonlar ve Yayın illüstrasyonları sayılabilir.

İllüstrasyon çalışmalarını 2 ayrı grup altında toplayabiliriz:
- El çizimi illüstrasyonlar,
- Dijital (bilgisayar destekli) illüstrasyonlar

Anatomik İllüstrasyon (Kafatası) Anatomik İllüstrasyon (El, Omurga) Anatomik İllüstrasyon (Kemikler)

Anatomi İllüstrasyon Çalışmaları

Prof. Dr. Bikem SÜZEN "İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş" isimli kitabı için El Çizimi illüstrasyon çalışmalarım (Toplam 220 adet).

İlkyardım İllüstrasyon İlkyardım İllüstrasyon İlkyardım İllüstrasyon

İlkyardım İllüstrasyon Çalışmaları

Prof. Dr. Bikem SÜZEN "İlkyardım" isimli kitabı için dijital illüstrasyon çalışmalarım (Toplam 120 adet).

Ayak İllüstrasyon Ürün İllüstrasyon

Hiperox Ayak Sağlığı İllüstrasyonları

Ürün tanıtımı için yapılan Dijital İllüstrasyon Çalışmalarım.

Optimist Grafik Bünyesinde Yapıldı.
Chevy İllüstrasyon Kaplan İllüstrasyon Saat İllüstrasyon

El Çizimi Çeşitli İllüstrasyon Çalışmalarım

Üniversite - İllüstrasyon dersi - Dijital İllüstrasyon Çalışmalarım.

Vimar İnek İllüstrasyon Vimar İnek İllüstrasyon

Vimar Vistacell İllüstrasyon

Ürün tanıtımı için yapılan çalışmalardan örnekler - Dijital İllüstrasyon Çalışmalarım.

Robot Karakter İllüstrasyon Mr Lolorosso Karakter İllüstrasyon

Karakter İllüstrasyon Çalışmaları

Çeşitli Dijital Karakter İllüstrasyon Çalışmalarım.

Optimist Grafik Bünyesinde Yapıldı.
Verdi Şişe İllüstrasyon Verdi Şişe İllüstrasyon

Verdi İllüstrasyon Çalışmaları

Çeşitli Dijital Karakter İllüstrasyon Çalışmalarım.

Optimist Grafik Bünyesinde Yapıldı.